Flyer pel taulell

Flyer pel taulell de la botiga física

Producte de publicitat

El cost del suport és el que apareix a Amazon, pots veure’l aquí.

El cost del disseny és de 20€ + 5€ enviament si vols que t’ho enviem tot junt.

Augmentar les opiniones del teu establiment o servei

Vols augmentar les opinions de qualsevol plataforma com Google Reviews, Facebook, Instagram…

Augmentar els seguidors

Vols augmentar el número de seguidors a Instagram o Facebook

Comunicar qualsevol missatge

Vols comunicar un canal com WhatsApp amb el seu codi QR

Mostrar la tarifa de preus

Vols mostrar la teva tarifa de preus al taulell